Disclaimer

Landgoedcamping Hoeve Batenburg (Kamer van Koophandel 61034908), hierna te noemen Landgoedcamping Hoeve Batenburg, verleent toegang tot de website van Landgoedcamping Hoeve Batenburg, en nodigt uit om het geen dat wordt aangeboden te kopen. Landgoedcamping Hoeve Batenburg behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid 
Landgoedcamping hoeve Batenburg spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kunt u geen overeenkomst claimen bij Landgoedcamping Hoeve Batenburg. 

Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Landgoedcamping Hoeve Batenburg. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Landgoedcamping Hoeve Batenburg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.